O KONWENCJI —

Konwencja Krakowska jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Unia Literacka, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, wydawców oraz Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Dokument zawiera spis wspólnych wartości oraz dobrych praktyk porządkujących relacje pomiędzy trzema grupami: wydawcami i wydawczyniami, autorkami i autorami oraz tłumaczami i tłumaczkami.

Sygnatariusze zobowiązują się do współpracy w zgodzie z zasadami szacunku, lojalności, szczerości, transparentności, wzajemności i symetrii. Równocześnie dokument podaje ogólne wytyczne dotyczące wzajemnej komunikacji, konstrukcji umów, osobistych praw autorskich oraz wynagrodzeń.

Konwencja została wypracowana w ramach Kongresu Książki przy Festiwalu Conrada.

WYDAWNICZY ZNAK JAKOŚCI —

Wydawniczy Znak Jakości dla Sygnatariuszy Konwencji Krakowskiej

Sygnatariusze zyskują prawo do posługiwania się Wydawniczym Znakiem Jakości, mogą umieszczać go na swoich publikacjach oraz na stronie internetowej.

 

DOKUMENT —

Przeczytaj całą treść dokumentu Konwencji Krakowskiej

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych Konwencją Krakowską prosimy o kontakt:

komitetkonwencjikrakowskiej@gmail.com